Nordad မွေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္

လူႀကီးမင္းတို ့လိုအပ္ေသာကားႏွင့္ဆိုက္ကယ္မ်ားကုိရွာေဖြပုိ႔ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မွဳ ျဖစ္ပါတယ္။ေအာက္တြင္ေရြးခ်ယ္ပါ။